Офіційний сайт Мiшково-Погорiлiвської сільської ради

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх

Профілактика правопорушень серед молоді – це сукупність державних і громадських заходів, спрямованих на нейтралізацію причин та умов правопорушень і злочинності. Складовими цієї важливої справи є формування у підлітків правильних потреб та інтересів, підвищення їх правосвідомості. Досвід показує, що увага до цього питання невипадкова, адже статистика свідчить, що кількість злочинів та протиправних дій, які були вчиненні неповнолітніми постійно зростає. Це велике державне питання. В його правильній постановці і розв’язанні заінтересовані всі: державні структури, громадські організації, школа і сім’я. Воно зачіпає долю мільйонів людей, більше того – майбутнє нашої країни.

Безперечно, правопорушення тісно пов’язані з процесами деморалізації суспільства, бездомності, безробіття, з стрімким розвитком наркоманії, токсикоманії, з розпадом сім’ї, з розповсюдженням інших соціально негативних явищ.

Особливості підліткового періоду, розглядаються як кризові та пов’язані з перебудовою в трьох основних сферах: тілесній, психологічній та соціальній. В цей період, вони стикаються з чисельними психологічними проблемами: стають незалежними від батьків, вчаться правильно будувати свої взаємини з однолітками, виробляють для себе комплекс етичних принципів, розвиваються інтелектуально, набувають почуття індивідуальної та колективної відповідальності.

Найкриміногеннішим віковим періодом на сьогодні є 16-17 років. У цьому віці підлітками вчиняється до 62% злочинів від загальної кількості, злочинцями стають як безпритульні, вихідці із неблагополучних сімей, так і цілком педагогічно та матеріально благополучних. Причиною підліткової злочинності найчастіше є неналежний догляд за дітьми батьків або їхня відсутність, зниження рівня життя, які з втратою прибутку втрачають і моральні цінності, також згубний вплив телебачення та інтернету справляє негативний вплив на неповнолітніх.

Великого значення набуває профілактика протиправної поведінки серед дітей і підлітків. Важливо на ранніх етапах запобігти поширенню злочинності серед підлітків, не допустити поширення культу насильства і жорстокості в сім’ях, школах.

Особливе місце має рання профілактика, яка має розпочинатися вже з раннього віку, коли закладаються основи характеру, поведінки. В дітях треба сформувати певні суспільні цінності: політичні, правові, ідеологічні, економічні, соціальні.

Дитинство – найважливіший, самобутній і неповторний період у становленні особистості. Саме в дитячі роки людина потребує найбільшої уваги та захисту. Від ставлення до дітей , розуміння їхніх проблем, інтересів та потреб залежить не тільки доля кожної конкретної дитини, а й розвиток суспільства в цілому.

Перейти до вмісту