Офіційний сайт Мiшково-Погорiлiвської сільської ради

Щодо закупувлі розкидача дорожніх сумішей

Закупівля товару за кодом ДК 021:2015 –ДК 021:2015: 34390000-7 — Приладдя для тракторів (розкидач дорожніх сумішей РДС-3 (причіпне обладнання для МТЗ-80)

Розмір бюджетного призначення – 198 000,00грн

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі встановлені у Додатку №1 до тендерної документації та обумовлені виробничою потребою.

Призначений для рівномірногорозкиданнядорожніхсумішей по проїзнійчастині в осінньо-зимовий період.

Технічніхарактеристики РДС-3:

  • Доза внесення (г / м2) не менше 100
  • Вантажопідйомність (кг) не більше 3000
  • Рабочашвидкість (км / год)не більше 15
  • Рабочашириназахвату (м) 3-12
  • Кількістьобслуговуючогоперсоналу (осіб) 1
  • Масамашини (кг) 1650 +/- 5%
  • Агрегатування з тракторами тяговогокласу 1,4: МТЗ-80, МТЗ-82.1

 

Загальні  вимоги до предмету закупівлі:

 

Якісні характеристики предмету закупівліповиннівідповідатитехнічнимумовам та стандартам, передбаченимзаконодавствомУкраїни, діючим на періодпостачання товару.

Товар повинен бути новим без зовнішніхпошкоджень.

Учасниквизначаєціну на товар, якийвінпропонуєпоставити за Договором, з урахуваннямусіхсвоїхвитрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, щосплачуютьсяабомають бути сплачені, усіхіншихвитрат, тощо.

Переможецьоплачуєвсівитрати, пов’язані з пересилкоюдокументів (договір, сертифікати, накладні та ін.) через кур’єрську службу доставки.

Учасникнесевсівитрати, пов’язанііззаміною товару неналежноїякості. ЯкщоУчасниквідмовляєтьсявідзамінинеякісного товару, Замовниквимушений буде відмовитисьвідподальшогоотримання такого товару шляхом укладаннядодаткової угоди на розірвання договору.

Учасник повинен поставитиЗамовнику товар, якістьякоговідповідаєумовам: відповідно до сертифікатіввідповідності (паспорту якості, ДСТУ, ТУ), прийнятими в Україні для даного виду товару.

Учасник повинен забезпечити передпродажну підготовку, введення товару в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу (за необхідності) на базі Замовника (вартість цих робіт враховується в ціну товару).

Для підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристикам Учаснику необхідно надати завірені копії документів, які посвідчують якість товару (сертифікатів відповідності та/або паспортів якості та/або посвідчень тощо).

На товар, щопоставляється, встановленогарантійний строк, який повинен бути не меншегарантійного строку, визначеноговиробником на Товар. Якщопротягомгарантійноготерміну, буде виявлено, що товар не відповідаєвимогам Договору, Учасникзобов’язанийвжити заходи щодоусуненняпорушеньзазначенихвимог. Усуненняпорушеньмає бути завершено силами і за рахунокУчасника не пізніше 14 календарнихднів з датинадходженняписьмовогоповідомлення.

 

*Згідно абзацу 2 частини 4 статті 14 ЗУ «Про публічні закупівлі» у вимогах до предмета закупівлі, щомістятьпосилання на конкретнуторговельну марку чифірму, патент, конструкціюабо тип предмета закупівлі, джерелойогопоходженняабовиробника, замовникможевказати, які аналоги та/абоеквівалентиприймаються у пропозиціяхучасників.

Учасникомможенадаватисьеквівалент товару. Еквівалентомвважаєтьсяподібний товар, показникиякогокращіабовідповідаютьвстановленимвимогам.

У разіякщоУчасникпропонуєеквівалент товару – зазначенаінформаціянадається у форміпорівняльноїтаблиціміж характеристиками, яківизначені в технічнихвимогах та характеристиками товару, якийпропонуєУчасник.

Поділитися на facebook
Поділитися на twitter
Поділитися на telegram
Поділитися на whatsapp
Поділитися на email
Перейти до вмісту